PÅ NORSK: NYHET: Alle album er tilgjengelige på: www.patreon.com/BerntSunde 5$ / 60NOK - abonnement: Gratis strømming av alle album. Så kjør på, ta en lytterunde; (ja det er lyd forhåndsvisninger), abonnér og nyt showet. Ja du kan også kjøpe nedlasting. Allsidig musikk fra en allsidig Hjerne.
IN ANGLO IMPERIAL: NEWS: All albums are available at: www.patreon.com/BerntSunde 5$ / 60NOK subscription: Free stream of all albums. So go on, take a listen; (yes there are audio previews), subscribe and enjoy the show. Yep you can also buy download. Versatile music from a versatile mind.
ALL RIGHTS RESERVED(C)BSUNDE